website statistics

خدمات پس از فروش لوازم خانگی

گارانتی مجدد:
آدرین فیدار پارسیان دغدغه های شما را برای هزینه های احتمالی تعمیر و نگهداری لوازم خانگی بر طرف نموده و آرامش خاطر شما را فراهم می سازد. شما می توانید با پرداخت هزینه ناچیز، دستگاه خود را به مدت یکسال دیگر تمدید گارانتی نمائید.

سرویس ادواری لوازم خانگی :
استفاده از لوازم خانگی بدون انجام سرویس ادواری می تواند هزینه های زیادی برای شما تحمیل نمائید. آدرین فیدار پارسیان سرویس ادواری لوازم خانگی شما را برعهده می گیرد.