website statistics

تصفیه خانگی

تصفیه خانگی


اسمز معکوس(به انگلیسی: Reverse osmosis) فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه‌ی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شود که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می‌کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می‌ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارآیی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکال استفاده می‌کنند.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
همچنین بهترین روش نمک زدائی از آبهای لب شور استفاده از فرایند اسمز معکوس می‌باشد، زیرا سیستم پیچیده‌ای نداشته و راهبری آن قابل کنترلتر از دیگر روشها می‌باشد و با توجه به توسعه روشهای پیشرفته تولید غشاهای پلیمری، به‌کارگیری این روش، توجیه بیشتری دارد.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی

     طرح واره‌ای از یک سیستم اسمز معکوس (آب شیرین کن)
۱:جریان ورودی از آب دریا,
۲: جریان آب تصفیه شده (۴۰٪),
۳:جریان تغلیظ شده (۶۰٪),
۴:جریان آب دریا (۶۰٪),
۵: مواد ته مانده (فاضلاب),
A: پمپ فشار بالا ,
B: پمپ گردش آب,
C:واحد اسمز به همراه غشا,
D: مبدل فشار


صنایع امروز برای تصفیه آب مورد استفاده در بخشهای تولید بخار و فرایند خود از سیستم اسمز معکوس استفاده فراوانی می‌برند. اساس کار این دستگاهها بر عبور ملکولهای غیر یونی مثل آب از یک غشاء با روزنه‌های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده‌اند که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می‌دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریباً خالص تبدیل می‌گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (Concentrated) یا (Brine) تبدیل می‌شود.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
اساس کار اسمز معکوس
فرض کنید دو ظرف، یکی حاوی آب نمک (۱) ودیگری حاوی آب خالص (۲) توسط یک لوله به یکدیگر متصل بوده وهر دو دارای ارتفاع مساوی از آب و در یک سطح قرار داشته باشند. جهت برقراری تعادل در غلظت یونهای سدیم و کلراید از ظرف آب نمک، یونهای نمک به صورت نفوذ مولکولی به ظرف آب خالص انتقال یافته تا تعادل غلظت بین هر دو ظرف برقرار گردد. اما اگر بین این دو ظرف و در مسیر جریان آب یک غشاء قرار گیرد که فقط اجازه دهد مولکولهای آب از آن عبور کنند، یونهای نمک اجازه عبور نخواهند داشت. لذا برای برقراری تعادل در غلظت، آب خالص از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) انتقال می‌یابد و این عمل تا آنجا ادامه می‌یابد که افزایش ارتفاع حاصله در ظرف آب نمک، فشار مضاعف ایجاد کرده و اجازه انتقال آب از ظرف شماره (۲) به ظرف شماره (۱) را ندهد. این فشار را فشار اسمزی می گویند و طبق قانون Vant Hoff تابعی است از غلظت نمک در هر دو ظرف غشاء.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
انتخاب غشاء
در سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساسترین قسمت دستگاه می‌باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخهای آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کشها (Biocides) واکنش ندهد.

 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
عوامل مؤثر در مقایسه غشاءها عبارتند از:
    قطر سوراخ‌ها
    ضخامت
    مقاومت در مقابل مواد شیمیایی
    قیمت
    افت فشار
    شرکت سازنده

سعی می‌شود آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس، حتماً تصفیه مقدماتی گردد. ولی با این حال لازم است پیش از انتخاب غشاء عملیت پایلوتی صورت پذیرد. به علت کیفیت بسیار عالی آب خروجی از سیستم اسمز معکوس امروزه بیشتر صنایع از این روش، بجای بکارگیری سیتمهای تعویض یونی استفاده می‌کنند. زیرا مبادله کننده‌های یونی به علت مصرف زیاد مواد شیمیایی و رزین، دارای هزینه راهبری و نگهداری زیادی می‌باشند.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
تصفیه آب:
تصفیه آب (به انگلیسی: Water purification)، به فرایندهایی گفته می‌شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده‌های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می‌شوند، تا قابل آشامیدن یا مصرف کشاورزی گردد. به طور کلی روش‌های مورد استفاده عبارتند از فرایندهای فیزیکی مانند فیلتراسیون، ته‌نشینی، تقطیر و فرایندهای زیستی مانند فیلترهای شنی و ماسه‌ای کند، کربن اکتیو (کربن فعال) و فرایندهای شیمیایی مانند کلرزنی، ازن‌زنی، دفلوکولانت، استفاده از تابش الکترومغناطیسی مانند میکروب‌کشی با پرتو فرابنفش.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
فرایند تصفیه آب ممکن است به کاهش غلظت ذرات معلق یا ذرات محلول در آب از جمله ذرات معلق، انگل‌ها باکتری‌ها، جلبک‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و طیف وسیعی از مواد محلول و ذرات معلق موجود در آب منجر شود.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
تصفیه هوا:
دستگاه تصفیه هوا وسیله‌ای است که آلودگی‌های هوا را حذف می‌کند. این وسایل عموماً به عنوان دستگاهی سودمند برای افراد مبتلا به آلرژی و آسم، همچنین از بین بردن دود سیگار به بازار عرضه شده است. انواع تجاری دستگاه تصفیه هوا به صورت کوچک و مستقل یا در ابعاد بزرگتر که در دستگاه‌های تهویه مطبوع در صنایع پزشکی، صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

موارد استفاده و مزایای دستگاه تصفیه هوا
گرد و غبار، گرده گیاهان، شوره حیوانات خانگی، هاگ قارچ‌ها و... می‌توانند به عنوان آلرژن عمل کنند. تحریک آلرژی در افراد حساس، ذرات دود و ترکیبات آلی فرار (VOCs) می‌تواند یک خطر برای سلامتی محسوب می‌شود. قرار گیری در معرض ترکیبات مختلف مانند ترکیبات آلی فرار احتمال بروز علائم سندرم ساختمان را افزایش می‌دهد.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
روش‌های تصفیه
تصفیه هوا به روشهای گوناگونی قابل انجام است. در دستگاه‌های تصفیه هوای کوچک مقیاس (عموماً خانگی) استفاده از اثرات اشعه ماورای بنفش و تعدادی فیلتر هوا متداول تر است.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
    اشعه ماورای بنفش ضد باکتری –اشعه فرا بنفش برای استریل کردن هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش هوا به وسیله فن در مجاورت لامپ UV عبور داده می‌شود که باعث از بین رفتن میکروارگانیسم‌ها همچون باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌گردد.
    فیلتر – علی‌رغم تنوع فیلترهای هوا، عملکرد آن‌ها مبنی بر به دام انداختن ذرات موجود در هوایی است که از آن عبور می‌کند. فیلترها حجمی متخلخل (شامل الیاف، دانه‌ها یا یک حجم یکپارچه) می‌باشند که از عبور بخشی از ذرات جلوگیری می‌کنند. با کاهش تخلخل فیلتر تعداد بیشتری از ذرات در آن به دام افتاده و هوای خروجی مقادیر کم تری از ذرات معلق خواهد داشت. فیلترها امکان حذف گازهای آلاینده را نداشته و قابلیت آنها به جذب ذرات گرد و غبار و ذرات معلق محدود می‌گردد.

فیلترها خود دارای انواع مختلفی هستند.
فیلتر هپا (HEPA) ذرات هوا تا اندازه ۰٫۳ میکرون را با راندمان ۹۹٫۹۷٪ حذف می‌کنند. این فیلترها بخش زیادی از آلودگی‌های مربوط به ذرات معلق هوا را حذف می‌کنند.

انواع فیلتر
فیلترها خود دارای انواع مختلفی هستند.
فیلتر هپا از کلاس H13 بر اساس استاندارد EN1822 ذرات هوا تا اندازه ۰٫۳ میکرون را با راندمان ۹۹٫۹۷٪ حذف می‌کنند. این فیلترها بخش زیادی از آلودگی‌های مربوط به ذرات معلق هوا را حذف می‌کنند.
 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی
فیلتر کربن اکتیو: این فیلتر برای جذب آلودگی‌هایی که به شکل گاز در هوا وجود دارد استفاده می‌شود.
به طور کلی در انتخاب دستگاه تصفیه هوا باید به چند نکته توجه داشت

۱. دستگاه تصفیه هوا نباید به هوا هیچ چیز اضافه نماید اعم از اوزون، یون و... ۲. سالم‌ترین روش برای حذف آلودگی هوا از هوا استفاده از فیلتر هپا برای جذب ذرات معلق میکرونی و فیلتر کربن اکتیو برای جذب آلودگی شیمیایی و گازهای آلاینده و بو (از طریق جذب سطحی و بدون واکنش شیمیایی) می‌باشد. ۳. تنها در صورتی خروجی دستگاه تصفیه هوا از نظر ذرات معلق صفر خواهد بود که کلاس فیلتر هپا H13 باشد و بدنه فیلتر کاملاً هوابند باشد زیرا که در غیر اینصورت ذرات معلق میکرونی از کناره‌های فیلتر عبور کرده و مجدد از دستگاه خارج می‌شود.
آنچه که شما باید در مورد یک فیلتر هپا قابل اطمینان بدانید

    سطح فیلتر هپا، یعنی چند متر از فیلتر هپا در دستگاه استفاده شده است، اغلب با استفاده از مقدار کمی فیلتر هپا، اسم فیلتر هپا را روی دستگاه می‌گذارند در صورتی که سطح فیلتر هپا مهم است. سطح مناسب برای یک دستگاه با ظرفیت هوادهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر مکعب در هر ساعت ۶ تا ۸ متر مربع می‌باشد.
    کلاس فیلتر هپا: یعنی فیلتر، چه اندازه ذره را با چه راندمانی جذب می‌کند. فیلتر هپا دارای کلاس‌های مختلفی است. جذب ذرات بسیار ریز میکرونی رابطه مستقیم با بالا بودن کلاس فیلتر دارد. فیلتر هپا (HEPA) از کلاس H13 بر اساس استاندارد EN1822 ذرات هوا تا اندازه۰٫۳ میکرون را با راندمان ۹۹٫۹۷٪ حذف می‌کنند.نمایش راندمان جذب با دستگاه ذره شمار قابل اثبات است)
    نشت بندی فیلتر هپا: هرچه قدر یک فیلتر از هر جهت مناسب باشد اما درست نشت بندی نشده باشد، نمی‌تواند راندمان خوبی داشته باشد. یعنی اگر فیلتر بدنه مناسبی نداشته باشد، ذرات از کناره فیلتر عبور می‌کند و بیرون می‌آید.
    ظرفیت هوادهی دستگاه تصفیه هوا از نکات دیگر است که حتماً باید به آن توجه شود. در واقع برای تعیین تعداد دفعات تعویض هوا در یک محیط باید ظرفیت هوای خروجی از دستگاه اعلام شود (هوای بعد از فیلتر). برای مثال ظرفیت هوا دهی در یک دستگاه ۵۰۰ متر مکعب در هر ساعت (بعد از عبور از فیلتر هپا) است در صورتی که ظرفیت هوادهی فن همین دستگاه قبل از هپا۱۲۰۰ متر مکعب در ساعت است. در آخر لازم است ذکر شود که اگر فیلتر یک دستگاه از بهترین نوع باشد اما هوایی از آن خارج نشود، نمی‌تواند آلودگی را در محیط کاهش دهد.

روش محاسبه تعداد دفعات تعویض هوا در هر ساعت = تقسیم ظرفیت هوادهی دستگاه تصفیه هوا (به متر مکعب) بر متر مکعب فضایی که برای آن دستگاه تصفیه هوا استفاده می‌نمایید. برای مثال ۵۰۰ متر مکعب ظرفیت هوادهی دستگاه تقسیم بر حجم فضای داخلی (متر مربع * ارتفاع)
آنچه شما باید در مورد فیلتر جاذب آلودگی شیمیایی، گاز و بو بدانید

    مقدار فیلتر جاذب شیمیایی و بو: یعنی هرچقدر مقدار این فیلتر بیشتر باشد، آلودگی شیمیایی مدت زمان بیشتری را در فیلتر می‌گذراند و بهتر جذب می‌شود و همچنین دیرتر اشباع می‌شود. میزان مناسب برای یک دستگاه با ظرفیت هوادهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر مکعب در هر ساعت، ۲ تا ۲٫۵ کیلو گرم برای کاربردهای خانگی و اداری می‌باشد. در SMOKING ROOM باید میزان کربن اکتیو بیشتر باشد.
    ترکیب فیلتر جاذب شیمیایی و بو: کربن اکتیو به تنهایی می‌تواند طیف وسیعی از آلودگی‌های گازهای آلاینده را جذب کند،

نکاتی دربارهٔ تعویض فیلتر هوا

فیلتر هپا و کربن اکتیو پس از اشباع شدن حتماً باید تعویض شوند، برخلاف تصور رایج فیلتر هپا حالت الک یا سرند ندارد بلکه الیاف بسیار نازک فایبرگلاس هستند که ذرات بوسیله جریان هوای ایجاد شده توسط فن به این بافت‌ها نفوذ می‌کند و در نتیجه فیلتر هپا به ذات هپا بودنش قابل شستشو و باد گرفتن نیست وهمچنین فیلتر کربن اکتیو بعد از اشباع شدن باید تعویض شود.

 ادرین فیدار پارسیان مجری خدمات پس از فروش لوازم خانگی ، تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ، ارائه دهنده خدمات تعمیرات ماشین لباسشویی، تعمیرات ماشین ظرفشویی، تعمیرات ساید بای ساید، نصب و تعمیرات پکیج ، نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی